Tag Archives: email marketing

Theo dõi email marketing bằng analytics

Các bạn có đang đau đầu với bài toán kiểm tra theo dõi email marketing, mình xin giới thiệu cách sử dụng analytics làm công cụ đếm hoàn toàn free mà hiệu quả trên sức mong đợi   Điều này cũng giống như nhận được một xác nhận đã đọc cho các tin nhắn email […]