Tag Archives: kích thước phổ biến

Kích thước banner quảng cáo google hiển thị

Quảng cáo hiển thị google có sức mạnh vô cùng lớn mà các bạn cũng đã thấy khi ở đâu cũng có hình ảnh sản phẩm mà mình vừa xem. Để chuẩn bị cho quảng cáo hiển thị các bạn cần chuẩn bị các khổ banner và định dạng như sau Các quảng cáo sẽ được […]