Tag Archives: lỗi bắt link facebook

Lỗi bắt link tự động trên facebook

Thông thường khi ta post link website lên facebook để quảng cáo trên facebook thì sẽ tự động hiện tiêu đề mô tả và hình ảnh thu nhỏ của link. Nhưng trong một vài trường hợp facebook không làm trọn được nhiệm vụ. Đừng lo lắng vì không chỉ riêng trang web của bạn mà […]