Tag Archives: quảng cáo

Tối ưu điểm chất lượng với trang đích

Điểm chất lượng (google quality score) của từ khóa rất quan trọng trong quảng cáo google adword no quyết định vị trí hiển thị của quảng cáo , chi phí nhấp chuột của từ khóa. Và điểm chất lượng liên quan đến trang đích qua 3 điều sau 1. Tỷ lệ nhấp chuột – Lịch […]