Tag Archives: tăng điểm chất lượng

Hướng dẫn tăng điểm chất lượng quảng cáo adword

Nếu bạn đang quan tâm đến quảng cáo online, nhất là  là quảng cáo google adword thì hẳn ít nhiều bạn đã biết đến điểm chất lượng . Hôm nay Tab xin khái niệm lại điểm chất lượng và hướng dẫn tăng điểm chất lượng cho quảng cáo Đầu tiên khái niệm điểm chất lượng. […]