Tag Archives: thủ thuật

Cách tạo ký tự đặc biệt trong quảng cáo adword

Cùng một nội dung quảng cáo adword nhưng Chỉ với 1 khác biệt nhỏ trong quảng cáo của bạn thôi, cũng đã làm gia tăng tỷ lệ CTR của bạn rất lớn rồi. Sau 1 thời gian nghiên cứu, chúng tôi lọc được 1 dải Ký Tự Đặc Biệt có thể áp dụng như sau: […]