Tag Archives: tiện ích adword

Cài đặt tiện ích mở rộng cuộc gọi

Một trong những tiện ích đang sử dụng nhất của quảng cáo AdWords đó là tiện ích mở rông cuộc gọi. Ngày nay nhu cầu sử dụng điện thoại thông minh đang tăng cao chính vì vậy việc tìm kiếm thông tin, sản phầm càng gia tăng chính vì vậy nên thu hút khách hàng bằng việc […]