Những lỗi khiến quảng cáo facebook không khả dụng

Hiện facebook ads đang là kênh quảng cáo phổ biến thứ 2 ở việt nam sau google, do số lượng quảng cáo lớn nên facebook cũng có những quy định cụ thể không cho quảng cáo, cụ thể như sau:

qc k kha dung

Ưu đãi hết hạn: Bạn không thể quảng cáo ưu đãi đã hết hạn. Tạo ưu đãi mới.

Sự kiện đã qua: Bạn không thể quảng cáo sự kiện trong quá khứ. Tạo sự kiện mới.
Vai trò trên Trang: Bạn cần phải là quản trị viên, nhà quảng cáo, người kiểm duyệt hoặc biên tập viên trên Trang để quảng cáo bài viết. Hãy liên hệ với quản trị viên trên Trang để yêu cầu họ cập nhật vai trò của bạn trên Trang.
Trang chưa đăng: Bạn không thể quảng cáo bài viết nếu bạn chưa đăng Trang của mình.
Album ảnh: Một số album ảnh không đủ điều kiện để được quảng cáo. Tìm hiểu cách quảng cáo album ảnh và loại bài viết chứa album ảnh có thể được quảng cáo.
Bài viết quá cũ: Bài viết đăng trước ngày 21 tháng 6 năm 2012 không thể quảng cáo được.
Thông tin đăng nhập dùng chung bị vô hiệu hóa: Một quản trị viên khác trên tài khoản có khả năng đã nâng cấp lên Trình quản lý doanh nghiệp. Bạn cần liên hệ với người mà bạn đã chia sẻ thông tin đăng nhập và yêu cầu người đã chuyển tài khoản đó gửi cho bạn lời mời tham gia Trình quản lý doanh nghiệp.
Tài khoản quảng cáo bị đóng: Nếu tài khoản quảng cáo của bạn bị đóng, bạn sẽ không thể quảng cáo bài viết. Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản quảng cáo bị đóng bằng cách đi tới Trình quản lý quảng cáo, nhấp vào Kích hoạt lại ở đầu Trang và làm theo các bước trên trang tiếp theo.
Tài khoản quảng cáo bị gắn cờ: Nếu tài khoản quảng cáo của bạn bị gắn cờ do có hoạt động bất thường, bạn sẽ không thể quảng cáo bất kỳ bài viết nào. Để kiểm tra trạng thái của tài khoản, đi tới Trình quản lý quảng cáo của bạn.
Đã thay đổi ảnh đại diện: Bài viết trên Trang để thay đổi ảnh đại diện không đủ điều kiện để được quảng cáo.
Số lượt cài đặt ứng dụng di động: bài viết về số lượt cài đặt ứng dụng di động cho Trang của bạn không đủ điều kiện để được quảng cáo.

Có thắc mắc gì các bạn cứ comment dưới tabviet sẽ cố gắng giúp đỡ bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *