Tag Archives: google adword là gì

Google adword là gì ?

Quảng cáo google adword cái tên rất quen thuộc với những người làm marketing hay nhưng người quan tâm đến quảng cáo trực tuyến ngày nay nhưng chúng ta cũng cần có một định nghĩa rõ ràng về cái tên dịch vụ google adword này. Về mặt từ ngữ  thì Từ “Ad” là viết tắt […]